Placeholder image

Salon seudun ammattiopiston yrittäjyyspolku

Yrittäjyyspolku on käytössä Salon seudun ammattiopistossa. Valitse alla olevista tutkinnonosista juuri sinun yrittäjyyspolkuusi sopivimmat palat ja luo itsellesi yrittäjyyspainotteinen tutkinto. Sinun on mahdollisuus halutessasi perustaa NY-yritys, liittyä osuuskuntaan tai perustaa oma toiminimi jo opintojen aikana. Näe tässä siis mahdollisuutesi ja lähde rohkeasti kartuttamaan omaa yrittäjyyden osaamistasi!

Polku 1

Opi ymmärtämään yrittäjyyttä ja innostu

Tämä polku on peruskoulusta ja lukiosta tuleville opiskelijoille. Polulla perehdyt yrittäjyyden perusasioihin mm. leirien, teemapäivien ja tapahtumien kautta. Polku sisältää myös kaikille pakollisen yrittäjyys ja yritystoiminta opinnot.

Polku 2

Yrittäjyys väylänä ammattiin

Tällä polulla opiskelet ammatin NY-yrittäjänä, 4H-yrittäjänä tai osuuskuntalaisena. Opi ammatti ja yrittäjämäinen toiminta oikeiden asiakastöiden avulla omalla koulutusalalla.

Polku 3

Luo liiketoimintaa ja kasvuyrityksiä

Sinulle, joka haluat perustaa yrityksen tai kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Polulta valitset juuri omiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvimmat osat.

Yrittäjyyspolulla opit yrittäjyyttä

Yrittäjyyspolulla opit näkemään erilaisia mahdollisuuksia, saat rohkeutta kokeilla uusia asioita, opit epävarmuuden sietoa, luovuutta, innovatiivisuutta, tiimityötä, rakennat työelämäsuhteitasi sekä pääset perustamaan oman yrityksen ja kehittämään sen toimintaa.

Myynti- ja markkinointiosaaminen

 • Markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu
 • Verkostot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Esiintymis- ja neuvottelutaidot
 • Toimintaympäristöt ja kilpailijat
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Kansainvälistyminen ja ulkomaankauppa

Ammatillinen osaaminen

 • Tuotteet ja palvelut
 • Tuotteistaminen
 • Kehittäminen ja innovaatiot
 • Laatu

Johtajuusosaaminen

 • Itsensä johtaminen
 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Tavoitteet ja stateginen suunnittelu
 • Sopimusosaaminen
 • Henkilöstöosaaminen

Talousosaaminen

 • Kannattava liiketoiminta
 • Kirjanpito
 • Laskutus
 • Rahoitus
 • Hinnoittelu

Yrittäjyyden tapahtumakalenteri

Seuraa yrittäjyyden kalenteriamme ja valitse itsellesi sopivimmat tapahtumat, joihin osallistut. Kartuta yrittäjyysosaamistasi ja kerää itsellesi osaamispisteitä. Tutustu tarjontaan ja keskustele vastuuopettajasi kanssa mihin osaan yrittäjyyden polkuasi valitsemasi päivät sopivat.


Placeholder image

Itse hankitut asiakkaat ja tiimioppiminen tuovat tekemisen meininkiä!
– Visualisti opiskelija –

Opi ymmärtämään yrittäjyyttä ja innostu
Polku 1

Tämä polku on sinulle, joka olet tullut peruskoulusta tai lukiosta opiskelemaan meille Salon seudun ammattiopistoon. Voit kartuttaa yrittäjyysosaamistasi erilaisissa tapahtumissa ja teemapäivillä, osallistumalla yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa yrittäjyysleireille tai vaikkapa yrittäjyyden Diili-kisaan. Tällä polulla voit aivan itse valita mistä osista kerrytät yrittäjyysosaamistasi.

Yrittäjyys ja yritystoiminta

1 osp | Yhteiset tutkinnon osat: yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (pakolliset osaamistavoitteet)

Tämä on ensiaskel yrittäjyyden polullasi. Tämä kuuluu pakollisena kaikkien opintoihin ja tämä opiskellaan opintojen ensimmäisenä vuotena. Näissä opinnoissa tutustut yrittäjyyteen ja sen peruskäsitteisiin.

Osaamistavoitteet:
osaat arvioida omaa osaamistasi, vahvuuksiasi sekä mahdollisuuksiasi ryhtyä yrittäjäksi • tunnistat omia ammatillisia verkostojasi • osaat ideoida omaa liikeideaa ja tunnistat kannattavan liiketoiminnan periaatteet • osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä omalle ja Suomen kansantalouden hyvinvoinnille.

Yrittäjyys ja yritystoiminta
1 osp

Placeholder image

Ammattialalla toteutettava yrittäjyys

Toteutetaan omalla ammattialallasi joko lähiopetuksena, integroituna omaan ammattialaasi tai verkko-opintoina.

Päivi Ihamäki | 044 7704 720

Yrittäjyys ja yritystoiminta

3 osp | Yhteiset tutkinnon osat: yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (valinnaiset osaamistavoitteet)

Sinulla on mahdollisuus kerätä tästä osiosta yhteensä 3 osp yrittäjyys- ja työelämäosaamista. Valintasi voit tehdä viidestä eri kokonaisuudesta: Askeleita yrittäjyyteen 3 osp, Yrittäjyyden ammatillinen jokeri 1,5 osp, NY24h -leiri 1,5 osp, Työelämäkontaktien luominen 1,5 osp ja Täältä tullaan työelämä (työnhaku) 1,5 osp.

Osaamistavoitteet:
osaat kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita ja tehdä kehittämisehdotuksia sekä muuttaa omaa toimintaasi • osaat selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin • osaat suunnitella omaa toimintaasi ja ajankäyttöä

Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen
3 osp

Osallistumalla Yrittäjyyden ja yritystoiminan valinnaisiin opintoihin laadit 0,5 osp:een mittaisen oppimispäiväkirjan osaamisestasi. Oppimispäiväkirja on kuvaus syntyneestä osaamisestasi. Se sisältää dokumentaation eri päiviin ja tapahtumiin osallistumisestasi. Oppimispäiväkirjasi voi koostua mm. videoista, sarjakuvista, haastatteluista, valokuvista ja muistiinpanoista.

Oppimispäiväkirjan lisäksi valitset alla olevista opinnoista yhteensä 2,5 osp seuraavista toteutustavoista:


Placeholder image

Yrittäjyyden teemapäivät ja tapahtumat

Osallistut yrittäjyyspäiviin ja tapahtumiin. Yrittäjyyteen liittyvät päivät voivat olla meidän Salon seudun ammattiopiston tarjoamia, Yrityssalon tai muita muiden tahojen järjestämiä. Pääasia, että päivät ja tapahtumat liittyvät yrittäjyyteen. Jokainen päivä ja siitä tehty dokumentointi osaamispäiväkirjaan kerryttää sinulle 0,5 osp yrittäjyysopintoja.

Pia Kiikeri | 044 7704 423

Placeholder image

NY 8h -leiri

Minileirin teemana meillä on ryhmäytyminen. Leirin aikana innostutaan ja onnistutaan yhdessä, treenataan ongelmanratkaisutaitoja, innovoidaan ja opitaan uutta yhdessä muiden leiriläisten kanssa.

Sinikka Peltomäki | 044 7704 854

Placeholder image

NY 24h -leiri

Osallistut 24h -leirille ja treenaat yrittäjyyden eri osa-alueita leiritoiminnan kautta. NY 24h -leiri on vuorokauden kestävä kokonaisuus, jonka aikana osallistujat perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen ja käsittelevät eri yrittäjyyden teemoja.

Sinikka Peltomäki | 044 7704 854

Placeholder image

NY 24h -leirin tutortoiminta

Treenaat 24H-leirin ohjausta ja toimit vetäjänä 24h-leirillä. NY 24h -leirin varsinaisina vetäjinä voivat toimivat nuoret tutorit, jotka ovat olleet aiemmin mukana 24h -leirillä ja ovat käyneet NY 24h -leirin tutor-koulutuksen.

Sinikka Peltomäki | 044 7704 854

Placeholder image

Diili-kilpailu

Osallistut 3 - 4 hengen joukkueessa Salon alueen Diili-kilpailuun. Diili-kilpailussa ideoitte ja tuotatte joukkueena vuoden Diili-kilpailun tehtäväksiannon mukaiset tuotokset ja valmistaudutte esittelemään kilpailutyönne Diili-tilaisuudessa.

Johanna Rintanen | 044 7704 724

Placeholder image

Päivä johtajana

Osallistut Päivä johtajana tempauksessa mukana olevan yrityksen johtajan päivään ja seuraat mitä kyseisen johtajan päivään kuuluu. Päivä johtajana -tempauksissa johtajat ottavat nuoria mukaansa seuraamaan yhtä tavallista johtajan työpäivää. Tämä tuo nuorille johtajan arjen lähemmäksi ja parantaa myös mahdollisuuksia saada kesätyötä ja muita kontakteja työelämään.

Johanna Rintanen | 044 7704 724

Placeholder image

Yrittäjyys-lajin Taitaja-kilpailuun valmentautuminen

Osallistut kolmen hengen joukkueessa Yrittäjyys-lajin Taitaja-kilpailun valmennukseen. Joukkueesi voi koostua eri alojen opiskelijoista. Ensimmäisessä vaiheessa joukkue valmentautuu Taitaja-kilpailun semifinaaleihin. Jos semifinaaleista aukeaa paikka finaaliin, niin joukkueenne jatkaa valmentautumista finaaliin. Semifinaalit pidetään tammi-helmikuussa. Finaali pidetään huhti-toukokuussa.

Sinikka Peltomäki | 044 7704 854

Placeholder image

Yrittäjyyden ammatillinen jokeri

Näiden opintojen sisältö suunnitellaan ja toteutetaan kullakin ammattialalla erikseen sovittavalla tavalla yhdessä ammattialan opettajan kanssa.

Päivi Ihamäki | 044 7704 720

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

10 osp

Sinulla on mahdollisuus kerätä tästä osiosta tutkinnon osia yhteensä 10 osp yrittäjyys osaamista seuraavista eri vaihtoehdoista:

Placeholder image

Yrittäjyyden starttivalmennus

Starttivalmennus muodostuu seitsemästä yrittäjyyden lähiopetuspäivästä, joissa käsitellään seuraavia aiheita: yrittämisen edellytykset, liikeideasta liikkeelle ja liiketoimintasuunnitelma, taloushallinto ja sopimusosaaminen, markkinointi, asiakaspalvelu ja tuotteistaminen, sähköinen liiketoiminta ja riskit, yrityksen verotus, yrittäjän ajankäyttö ja tulevaisuuden suunnittelu. Valmennus on avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille Salon seudun ammattiopiston opiskelijoille. Kaikkiin lähipäiviin osallistuessasi saat todistuksen, joka kelpaa yrittäjän starttirahan hakemiseen TE-toimistolta.

Antti Saarinen | 044 7704 664

Placeholder image

Yrittäjyyden liiketoimintasuunnitelma

Yrittäjyyden liiketoimintasuunnitelma on jatkoa yrittäjyyden starttivalmennukselle. Se muodostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta ja itsenäisestä työskentelystä liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi. Tämän jälkeen sinun on mahdollista suorittaa yritystoiminnan suunnittelun tutkinnonosa.

Antti Saarinen | 044 7704 664

Placeholder image

Hankittiin asiakkaat ja sitten vaan käärittiin hihat ja ryhdyttiin hommiin
– Visualisti opiskelija –

Yrittäjyys väylänä ammattiin
Polku 2

Tällä polulla opiskellaan yrittäjyyttä omalla ammattialalla pakaollisissa ja valinnaisissa tutkinnon osissa. NY-Vuosi yrittäjänä, 4H-yritys, osuuskunta tai esimerkiksi oma toiminimi mahdollistavat koko tutkinnon opiskelemisen yrittäjänä. Tällä polulla lähdetään liikkeelle opiskelijan omista vahvuuksista ja unelmista. Tiimioppimisen menetelmät mahdollistavat suurienkin asiakastöiden tekemisen ja vastuun kantamisen omasta oppimisprosessista. Ja mikä parasta opintojen aikana jokaiselle oppijalle muodostuu laaja verkosto ja kattava CV omasta osaamisesta.


Yrittäjyyden valmennuksen osat

Yrittäjyysvalmennuksessa etsit vastauksia seuraaviin aiheisiin ja testaat yrittäjyyttä käytännössä asiakastöiden parissa.

Placeholder image

Lisää asiakkaita!

 • Verkostot / verkostotunnistin
 • Kuka asiakas on?
 • Mitä asiakas tarvitsee?
 • Miten tavoitan asiakkaat?

Miten myyn?

 • Markkinointi
 • Tuotteistaminen
 • Asiakaspalvelu ja myynti
 • Tarjousten pyytäminen ja antaminen

Mitä maksaa?

 • Oma työpanos
 • Materiaalit
 • Alihankinta
 • Verot, vakuutukset ja sivukulut

Kun kauppa käy!

 • Laskutus ja kirjanpito
 • Palkat
 • Jälkimarkkinointi
 • Reklamaatiot

Opiskelijan prosessi ammatillisessa valmennuksessa

Opintojen aikana hankit lukuisia asiakkaita, teet asiakastöitä ja treenaat yrittäjänä toimimista. Kyseinen kuvaja toimii esimerkkinä, miten oman alan opinnoissa opitaan yrittäjyyttä eri asiakastöiden kautta. Voit tehdä asiakastöitä yrittäjämäisesti sekä koulussa että koulun ulkopuolella eri menetelmin.

Placeholder image
 1. Asiakkaiden hankkiminen
 2. Asiakkaan tarpeen kartoittaminen
 3. Työn hinnoittelu ja tarjous
 4. Tuotteen tai palvelun toteuttaminen
 5. Työn luovutus asiakkaalle
 6. Laskutus
 7. Asiakassuhteen ylläpitäminen
 8. Oman osaamisen tuotteistaminen
 9. Liikentoimintasuunnitelman laatiminen ja kehittäminen

Opiskelijan, valmentajan ja asiakkaan roolit

Oheisesta kaaviosta näet kunkin toimijan roolit valmennusprosessin aikana

Placeholder image
 1. Asiakkaiden hankkiminen
 2. Asiakkaan tarpeen kartoittaminen
 3. Työn hinnoittelu ja tarjous
 4. Tuotteen tai palvelun toteuttaminen
 5. Työn luovutus asiakkaalle
 6. Laskutus
 7. Asiakassuhteen ylläpitäminen
 8. Oman osaamisen tuotteistaminen
 9. Liikentoimintasuunnitelman laatiminen ja kehittäminen

Visuaalinen OPS ja yrittäjyys

Hashtagein viitoitettu tie ammattiin - Video taltiointi ITK-päiviltä 15.4.2016 Aulanko, Hämeenlinna

Ammatilliset, valinnaiset tutkinnonosat

Ammatillisen polkusi tueksi voit myös valita kaksi yrittäjyyden valinnaista tutkinnonosaa

Ammatilliset, valinnaiset tutkinnonosat
Näistä opinnoista voit valita tai molemmat riippuen ammattialan opetussuunnitelmasta.

Yritystoiminnan suunnittelu
15 osp
Yrityksessä toimiminen
15 osp

Placeholder image

Yritystoiminnan suunnittelu

Tavoitteet ja unelmat ohjaavat yrittäjyyspolkuasi. Selkeillä ja konkreettisilla tavoitteilla teet unelmistasi totta askel kerrallaan. Tässä tutkinnon osassa lähdet suunnittelemaan omaa yritystäsi ja laatimaan liiketoimintasuunnitelmaa kohta kohdalta. Voit kokeilla yrittäjyyttä myös käytännössä esimerkiksi NY-yrittäjyyden kautta. Nämä opinnot voit saada osaamisen tunnustamisena Yrittäjän ammattitutkintoon. Nämä opinnot voit suorittaa myös verkko-opintoina.

Placeholder image

Yrityksessä toimiminen
Vain ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työelämän alati muuttuvat toimintaympäristöt, tehokas tuotanto, työn laatuvaatimukset ja tyytyväiset asiakkaat vaativat jatkuvaa oman työn suunnittelua ja kehittämistä. Oman työn organisointi, aikataulutus, toimintaympäristöjen ymmärrys, tuotteistaminen, verkostoituminen ja asiakaslähtöisyys toimivat tämän tutkinnon osan avainsanoina. NY Vuosi yrittäjänä opintoihin sopiva valinnainen tutkinnonosa kansainvälistä yritystoimintaa pääset toteuttamaan EwB-yrittäjänä (Enterprice without Borders). Voit verkostoitua eri maiden NY-yrittäjien kanssa ja harjoittaa tuonti- ja vientikauppaa.

Placeholder image

Yrittäjän polku on joko lyhyt tai pitkä, mutta se kestää vain koko elämän
– Janne Pessinen, WooDoo Design –

Luo liiketoimintaa ja kasvuyrityksiä
Polku 3

Oletko perustamassa omaa yritystä tai onko sinulla tarve kehittää liiketoimintaosaamistasi? Jos vastasit kyllä, niin tämä yrittäjyyden polku on juuri sinulle. Voit osallistua Yrittäjän ammattitutkinnon lähipäiviin tai hypätä suoraan tutkintotilaisuuteen, jos sinulla on reilusti jo aiempaa osaamista. Täällä kehität liiketoimintasuunnitelmaasi, perehdyt ulkomaankauppaan tai vaikkapa tuotteistamiseen. Rakennat siis polkusi juuri sinun tarpeisiisi.

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Voit valita joko yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen tai yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan. Alta löydät molemmat osaamisalavaihtoehdot ja niihin kuuluvat tutkinnon osat.

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Yrittäjän ammattitutkinto, Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala.
Näyttötutkinto

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala on tarkoitettu yritystoimintaa harkitseville ja tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan hyväksyttävää suorittamista.


Placeholder image

Yritystoiminnan suunnittelu
Pakollinen

Ammattitaidon osoittamisessa keskeisessä roolissa on kirjallinen liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvät dokumentit, kuten verkostoitumismahdollisuuksia koskevat suunnitelmat. Tutkinnon suorittaja voi lisäksi osoittaa edellytyksensä oman liiketoiminnan suunnittelusta haluamallaan tavalla, suullisesti tai kirjallisesti.

Placeholder image

Yritystoiminnan käynnistäminen
Pakollinen
Vaihtoehtoisesti voit valita pakolliseksi Franchisingyrittämisen

Osaaminen osoitetaan työtoimintana ja yrityksen perustamiseen liittyvillä dokumenteilla esim. perustamisasiakirjoilla ja luvilla sekä omaan jaksamiseen liittyvillä suunnitelmilla. Tutkinnon suorittaja voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessiin liittyvillä, sen aikana itse tuottamillaan perustelluilla muilla dokumenteilla, joiden arviointi liitetään arviointiaineistoon.

Placeholder image

Tuotteistamien

Osaaminen osoitetaan toimintana tuotteistamisprosessissa sekä tuotteistamisprosessiin liittyvillä, sen aikana tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla tuotteistamiseen liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Taloushallinto

Osaaminen osoitetaan taloushallintoon liittyvillä tehtävillä sekä niihin liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla taloushallintoon liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Myynti ja markkinointi

Osaaminen osoitetaan toiminnalla yrityksen myynnissä ja markkinoinnissa sekä niihin liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla myyntiin tai markkinointiin liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Henkilöstöhallinto

Osaaminen osoitetaan toiminnalla henkilöstöhallinnon tehtävissä sekä niihin liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla henkilöstöhallintoon liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Sähköinen liiketoiminta

Osaaminen osoitetaan toiminnalla sekä sähköiseen liiketoimintaan liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla sähköiseen liiketoimintaan liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Ulkomaankauppa

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ja kehittämällä yrityksensä ulkomaankauppaa joko viennissä tai tuonnissa Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä kaupassa (sisäkauppa) tai kolmansien maiden kanssa (ulkokauppa). Osaaminen osoitetaan toiminnalla sekä ulkomaankauppaan liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla ulkomaankauppaan liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Tuotannon hallinta

Osaaminen osoitetaan toiminnalla sekä tuotanto- tai palveluprossiin liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla tuotannon hallintaan liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Franchisingyrittäminen
Pakollinen
Vaihtoehtoisesti voit valita pakolliseksi Yritystoiminnan käynnistämisen

Osaaminen osoitetaan toimimalla franchising(ottaja)yrittäjänä sekä tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla franchisingyrittäjyyteen liittyvä kehittämisprojekti. Jos tutkinnon suorittajalla ei ole käynnistyvää franchisingyritystä, hän osoittaa ammattitaitovaatimukset konkreettisina yrityksen käynnistämissuunnitelmina.

Yritystoiminnan kehittäminen
Yrittäjän ammattitutkinto, Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala.
Näyttötutkinto

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle ja tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.


Placeholder image

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Pakollinen

Ammattitaidon osoittamisessa keskeisessä roolissa on kirjallinen liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvät dokumentit, kuten suunnitelmat verkostoissa toimimisesta sekä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Tutkinnon suorittaja voi lisäksi osoittaa edellytyksensä oman liiketoiminnan suunnittelusta haluamallaan tavalla, suullisesti tai kirjallisesti.

Placeholder image

Tuotteistamien

Osaaminen osoitetaan toimintana tuotteistamisprosessissa sekä tuotteistamisprosessiin liittyvillä, sen aikana tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla tuotteistamiseen liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Taloushallinto

Osaaminen osoitetaan taloushallintoon liittyvillä tehtävillä sekä niihin liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla taloushallintoon liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Myynti ja markkinointi

Osaaminen osoitetaan toiminnalla yrityksen myynnissä ja markkinoinnissa sekä niihin liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla myyntiin tai markkinointiin liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Henkilöstöhallinto

Osaaminen osoitetaan toiminnalla henkilöstöhallinnon tehtävissä sekä niihin liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla henkilöstöhallintoon liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Sähköinen liiketoiminta

Osaaminen osoitetaan toiminnalla sekä sähköiseen liiketoimintaan liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla sähköiseen liiketoimintaan liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Ulkomaankauppa

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ja kehittämällä yrityksensä ulkomaankauppaa joko viennissä tai tuonnissa Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä kaupassa (sisäkauppa) tai kolmansien maiden kanssa (ulkokauppa). Osaaminen osoitetaan toiminnalla sekä ulkomaankauppaan liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla ulkomaankauppaan liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Tuotannon hallinta

Osaaminen osoitetaan toiminnalla sekä tuotanto- tai palveluprossiin liittyvillä, tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa myös eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla tuotannon hallintaan liittyvä kehittämisprojekti.

Placeholder image

Franchisingyrittäminen

Osaaminen osoitetaan toimimalla franchising(ottaja)yrittäjänä sekä tutkinnon suorittajan itse tuottamilla dokumenteilla. Suunnitteluosaamista voidaan osoittaa eri tavoin esim. erilaisilla raporteilla tai suullisesti. Tutkinnon osoittamistapana voi olla franchisingyrittäjyyteen liittyvä kehittämisprojekti. Jos tutkinnon suorittajalla ei ole käynnistyvää franchisingyritystä, hän osoittaa ammattitaitovaatimukset konkreettisina yrityksen käynnistämissuunnitelmina.

Placeholder image

Sparraa tiimisi kukoistukseen ja luota prosessiin!
– Yrittäjyyden innostajat –

Opeinnostamo valmennukset
Opettajille

Ope innostamo valmennuksissa pääset kohtaamaan muita yrittäjyydestä innostuneita opettajia, voit jakaa hyviä kokemuksia ja käytänteitä sekä oppia muiden alojen opettajilta uusia menetelmiä. Opeinnostamo valmennuksiin kuuluvat lyhyet täsmäkoulutukset eli PG-baarit, verkostoitumaan innoittavat Ope-yrittäjätreffit ja oman ammattialan tarpeisiin räätälöidyt pidempikestoisemmat valmennus- ja sparrausjaksot.

Tutustu valmennustarjontaan tai tilaa valmennus omalle alallesi
PG-baarin kahden tunnin valmennuksia, opeyrittäjätreffejä tai räätölöityjä koulutuksia.
Opettajasta valmentajaksi

Placeholder image

Tiimioppimisen ja yrittäjyyden integrointi ammattialaan
PG-baari

Opettajille suunnattu pedagoginen worshop, jossa perehdytään tiimioppimisen ja yrittäjyyden saloihin. Annetaan vinkkejä ja työkaluja yrittäjämäisen toimintatavan integroimiseksi osaksi oman ammattialan arkea. Tsekkaa tapahtumakalenterista milloin seuraava tiimioppimisen ja yrittäjyyden PG-baari pidetään.

Placeholder image

NY-yrittäjyys, osuuskunta ja 4H-yritys
PG-baari

Opettajille suunnattu pedagoginen workshop, jossa perehdytään yrittäjyyden oppimisympäristöihin ja menetelmiin. Kuullaan esimerkkejä toimivista yrittäjyyden pedagogisista menetelmistä ja mahdollisuuksista sekä siitä miten niitä voidaan soveltaa omalla ammatialalla. Tsekkaa tapahtumakalenterista milloin seuraava menetelmä PG-baari pidetään.

Placeholder image

Ope-yrittäjätreffejä erilaisilla teemoilla ja painotuksilla
Ope-yrittäjätreffit

Tilaisuudet on tarkoitettu opettajien ja yrittäjien kohtaamispaikoiksi. Tavoitteena on luoda uusia kontakteja ja päivittää oppilaitos-yritysyhteistyösuhteita. Tsekkaa tapahtumakalenterista milloin seuraavat ope-yrittäjätreffit ovat.

Placeholder image

Kustomoitu yrittäjyysvalmennus omalle ammattialalle
Tilaa tai varaa

Onko omalla alallasi syttynyt yrittäjyyden kipinä ja kaipaatte toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sparraus- ja valmennusapua sekä käytännön vinkkejä? Tilaa valmennus oman alasi tarpeisiin: jaana.nystrom@sskky.fi tai 044 7704 590

Yrittäjyyden innostajat

Placeholder image

Päivi Ihamäki

044 7704 720
paivi.ihamaki@sskky.fi

Placeholder image

Pia Kiikeri

044 7704 423
pia.kiikeri@sskky.fi

Placeholder image

Jaana Nyström

044 7704 590
jaana.nystrom@sskky.fi

Placeholder image

Sinikka Peltomäki

044 7704 854
sinikka.peltomaki@sskky.fi

Placeholder image

Johanna Rintanen

044 7704 724
johanna.rintanen@sskky.fi

Placeholder image

Antti Saarinen

044 7704 664
antti.saarinen@sskky.fi

Placeholder image

Matti Tuomi

044 7704 344
matti.tuomi@sskky.fi